Vieraskynä, Tuomo Silenti: Saarelaiselämää Kuorsalossa Osa 2

Saarelalaiselämää Kuorsalossa, osa 2, on jatkoa seitsemän vuotta sitten ilmestyneelle julkaisulle. Tässä osassa käsitellään Kuorsalon asuttamista sekä seurataan väkiluvun kehitystä 1800-luvun alkuun. Kirjassa kerrotaan myös, mistä Kuorsalon nimi juontaa juurensa ja kuinka ruotsalaisperäiset paikannimet ovat muodostuneet. Tarkasteluun tuodaan omana lukunaan saarelaisten ankara verotus Ruotsin vallan aikana. Laajasti kuvataan niin ikään Venäjän julmia hyökkäyksiä Suomeen ja Kuorsalon asukkaiden joutumista toistamiseen ryöstön kohteiksi.

Kuorsalon tultua osaksi Venäjän keisarikuntaa 1743 saareen perustettiin useita kivilouhimoita, joista rahdattiin punaharmaata rapakivigraniittia Pietariin. Merkittävä osa kirjaa käsittelee kuitenkin kuorsalolaisten pääelinkeinon eli kalastuksen harjoittamista eri vuodenaikoina 1900-luvun alkuvuosikymmenillä.

Kirjan loppuosa koostuu itsenäisyyden ajan erillisistä tapahtumista, joista osa löytyy Kuorsalo-Seuran sivuilla. Ei kuitenkaan artikkelia Venäläisten 1941 Suur-Pisiin tekemästä epäonnistuneesta tiedusteluyrityksestä, jonka ratkaisutaisteluun osallistui kaksi kuorsalolaista merivartijaa.

Kirja on ensisijaisesti kirjoitettu kuorsalolaisille, mutta julkaisuun voivat tutustua myös kaikki saaristosta ja saaristokulttuurista kiinnostuneet lukijat.

  • Tilaukset sähköpostiosoitteeseen: silent@dlc.fi
  • Kirjan hinnaksi tulee 20 € + posti- ja toimituskulut 9 €. Tilausta tehdessäsi ole hyvä ja ilmoita osoite, johon kirja lähetetään. Vasta toimituksen yhteydessä seuraa lasku.
  • Kirjaa myydään Haminan Suomalaisessa kirjakaupassa ja se tulee ainakin Haminan kirjastoon.